Konfirmander 2020-21

Højen Præstegård den 14. maj 2020

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre

Jeg vil gerne indbyde jer konfirmander til konfirmationsforberedelse. Håber at I alle er raske og har det godt i disse tider.
Alle er velkomne til at deltage, også selv om man ikke er døbt. Ved at deltage får man en viden om, hvad kristendom er, som kan hjælpe én til at tage stilling til, om man gerne vil døbes og konfirmeres.

Der er lavet en aftale om konfirmationsforberedelsen med Midtbyskolen. Konfirmationsberedelsen foregår i Højen Sognehus og vil forløbe tirsdag kl. 8.00-9.30 fra efterårsferien og indtil konfirmationen den 25. april. Vi skal en hel dag på udflugt og også lave andre aktiviteter, som I får nærmere besked, når vi begynder.

Velkomstgudstjeneste: 

Søndag den 4. oktober kl. 10.30 i Højen Kirke er der en ”velkomstgudstjeneste” for jer, de nye konfirmander. Umiddelbart efter gudstjenesten byder menighedsrådet på ”kirkekaffe” i sognehuset, hvor jeg kort vil orientere om konfirmationsforberedelsen.

Første gang vi mødes er som nævnt tirsdag den 20. oktober kl. 8.00. Konfirmanderne skal selv sørge for at komme til sognehuset om morgenen. Undervisningen slutter ca. kl. 9.30, hvor konfirmanderne i bus vil blive kørt til Midtbyskolen og andre skoler i Vejle.  I skal nok ikke alle gå på Midtbyskolen. Derfor vil der måske være nogle af jer, som ikke har mulighed for at følge konfirmationsforberedelsen her, fordi skolen ikke giver fri tirsdag fra kl. 8.00-10.00. Selv om man følger konfirmationsforberedelsen et andet sted, kan man naturligvis blive konfirmeret i Højen kirke. 

Venligste hilsner

Inger Marie Raunkiær-Jensen

Højen Sognehus