Hvad går den indledende konfirmandforberedelse ud på?

Den går ud på at gøre børnene fortrolige  med den kristne børnelærdom og kirkens gudstjeneste. Det vil ske i samvær med børnene om bibelfortælling, salmer og sange, Trosbekendelsen og Fadervor. Vi vil gå på opdagelse i kirken og lære den bedre at kende.

En kirke-og kuturmedarbejder vil i samarbejde med  sognepræst Inger Marie Raunkiær-Jensen forestå undervisningen


Hvor og hvornår i Højen Sogn

Forløbet er et kort forløb, der strækker sig over 7 gange, fra ca. medio august og til ultimo september. Alle gange i sognehuset.

Alle børn i 3. kl. vil få en indbydelse tilsendt med nærmere oplysninger.