Du er her: 

Ungdomspræsteriet

Torsdag den 7. maj kl. 19.00 i Højen kirke: Bededagsgudstjeneste og foredrag ved ”Ungdomspræsteriet”: ungdomspræst Anders Michael Grønfeldt og projektmedarbejder Marianne Thorsen.

Anders Michael Grønfeldt vil prædike for os. Efter gudstjenesten serveres der varme hveder og kaffe/te i Højen Sognehus, og Anders Michael og Marianne vil fortælle os deres vigtige og mangfoldige arbejde blandt Vejles unge.
Se mere om det på deres hjemmeside: https://www.ungdomspræsteriet.dk/

Højen Voksenkor vil også medvirke og synge for os.


Orienteringsmøde

Tirsdag den 12 maj kl. 19.30 afholdes der et orienteringsmøde i Højen sognehus angående det kommende menighedsrådsvalg til efteråret. Her vil der blive redegjort for regler for valghandlingen. På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode samt kommende opgaver.
Desuden vil kirkens ansatte give en kort koncert: synge og spille – og fortælle kort om deres arbejde. Og sammen vil vi synge et par fællessange og få en kop kaffe og en god snak om kirkens liv.
Så mød op denne dag og hør, hvad der sker i og omkring Højen Kirke.

Selve valghandlingen, hvor kandidater skal opstilles, afholdes tirsdag den 15. september, mere herom senere.


Torsdag den 11. juni kl. 19.00 i Sct. Nicolai kirke

Velkommen til Vejle Provstis gudstjeneste i forbindelse med 100 året for Genforeningen med efterfølgende foredrag ved kirkehistoriker Carsten Byrial Bach-Nielsen.

Klokkespillet i Sct. Nicolai spiller kendte sange fra genforeningstiden forud for gudstjenesten og provst Dorte Volck Paulsen vil i gudstjenesten læse højt af kilder fra genforeningstiden og tiden op til 1920. Sognepræst Maibrit Pedersen er liturg og sognepræst Ulrik Overgaard og Maria Gitz Christiansen prædiker. 

Program efter gudstjenesten:

19.45:            Stående kold forfriskning bagerst i kirken

20.00:            Foredrag ved professor i Kirkehistorie og forfatter Carsten Byrial Bach-Nielsen  

Genforeningen 1920 – kirkeligt og ideologisk

Vi taler om genforening, men i virkeligheden er der tale om, at Slesvig blev delt i 1920. Halvdelen gik til Danmark og halvdelen til Tyskland. Hvad der siden 1867 havde været preussisk administreret, skulle nu blive dansk. Den nordlige del af hertugdømmet skulle smedes ubrydeligt sammen med kongeriget Danmark. Det var en operation, der krævede omtanke, for de kirkelige forhold var ret forskellige i Tyskland og Danmark. I virkeligheden varede den kirkelige genforening mange år, og der er endnu rester tilbage af den tyske administration.
Naturligvis var glæden over afstemningen i 1920 stor, men den fandt sted på en tragisk baggrund, nemlig Verdenskrigen og ikke mindst Versaillesfreden. De nationale spændinger søgtes holdt i ave, men der var endnu stemmer, der ikke glemte det gamle had – overraskende nok blandt tidens store og fejrede digtere som Johannes Jørgensen og Valdemar Rørdam. Havde tiden op til Verdenskrigen vitterlig været så mørk, som det skildredes? Vi skal forsøge at balancere mellem de ekstreme positioner – og se frem mod den fredelige sameksistens, der blev det endelige resultat af det, der begyndte i 1920.

Herefter mulighed for spørgsmål/debat.

Kl. 21.30:  Afslutning v. provsten

Arr: Grænseforeningen Vejle Vesteregn & Vejle Provsti