Du er her: 

Sommermøde

Søndag den 6. september kl. 13.30 i Højen Kirke og Højen Sognehus:

Gudstjeneste og foredrag ved provst Dorte Volck Paulsen

Sommermødet begynder med gudstjeneste i Højen Kirke, hvor Dorte Volck Paulsen prædiker. Efter gudstjenesten serveres der kaffe, te og kage i sognehuset. Og Dorte Volck Paulsen vil holde et foredrag over emnet:
Hvad jeg fandt på loftet i det gamle zinkbadekar på gården i Sønderjylland!

Første og anden verdenskrig er ikke langt væk, når man færdes i grænselandet. Og når jeg taler om grænseland, så tænker jeg både på Sydslesvig syd for grænsen og Sønderjylland nord for grænsen.

Jeg føler mig tilknyttet grænselandet pga. familierelationer, men også fordi folk har fortalt mig deres historie! Historierne har gjort stort indtryk og sat mit eget liv i perspektiv! Da jeg så også var så heldig, at blive gift med en sønderjyde, fandt jeg alverdens skatte og historier oppe i badekarret på loftet.

Alle disse historier vil jeg glæde mig til at dele med jer i mit foredrag!
Med venlig hilsen sognepræst Dorte Volck Paulsen, Provst i Vejle.

Højen Voksenkor medvirker ved sommermødet.
Alle er hjertelig velkomne!


Sogneudflugt

Søndag den 13. september:
Sogneudflugt i ”Genforeningens tegn” fælles for Højen, Jerlev og Ødsted sogne.

Programmet offentliggøres senere.

Der vil også ligge programmer i kirken.

Turleder er Kurt Stoldt.


Valgforsamling

Tirsdag den 15. september kl. 19.00 i Højen sognehus.
Denne aften skal vi have valgt et nyt menighedsråd. I Højen består menighedsrådet af 6 medlemmer og præsten, som er født medlem.

Birthe Ditlevsen, medlem af menighedsrådet og kontaktperson, skriver:

"I år er der valg til menighedsrådet. Jeg blev valgt til menighedsrådet ved valget i 2016 og deltager med stor interesse i menighedsrådsarbejdet.
Jeg anser det som en samfundsmæssig opgave, at vi værner om og er aktive i en så grundlæggende værdi for vores sogn, liv og virke, som folkekirken for mig at se er, og mulighederne for at bidrage gennem menighedsrådsarbejdet er alsidige og givende.
Jeg vil derfor opfordre sognebørn, som har interesse for at bidrage til et godt kirkeliv i Højen sogn, til at stille op til menighedsrådet.
Sidste frist for tilkendegivelse af interesse og opstilling på valglisten er den 1. september 2020. Valget afholdes i sognehuset den 15. september.
Udgangspunktet for opgaverne i menighedsrådet er at bidrage til og vedligeholde gode rammer for forkyndelse samtidig med, at intet i verden står stille, ej heller i
folkekirken, hvorfor det udviklingsorienterende perspektiv i forhold til folkekirkens rolle i vores samfund/sogn har et væsentligt perspektiv.
Menighedsrådet vil gerne, at sognebørn engagerer sig og bidrager til, at folkekirkens rolle styrkes, at kirke og kirkegård samt øvrige besiddelser anvendes af sognets borgere samt, at sognebørn kommer med ønsker. F.eks. er kirkegården under forandring, fordi gravsteder nedlægges. Hvordan ønsker sognebørn, at den grønne plæne skal være?
”Hist hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt” - Højen kirke ligger smuk og indbydende, Kom og vær med til at bidrage til rammerne for, at kirkelivet trives for sognebørn, medarbejdere og samarbejdet med de nærliggende sogne samt den bredere kirkelige organisation."

Interesserede opfordres til at henvende sig til menighedsrådets formand Marcus Kring, mail-adr.: 7923@sogn.dk eller til kontaktperson Birthe Ditlevsen, mail-adr.:bn.hoejen@gmail.com.

Alle er hjertelig velkommen!
Kaffen er gratis.


Efterårsmøde

Torsdag den 22. oktober kl. 19.30 i Jerlev forsamlingshus:

”Genforeningen – den lykkeligste begivenhed i Danmarks historie” v/ René Rasmussen, museumsinspektør for Museum Sønderjylland.
Genforeningen i 1920 blev i samtiden kaldt “den lykkeligste begivenhed i Danmarks historie”. Efter er 56 års tysk styre afgjorde sønderjyderne med stemmesedlen, hvilket land de ønskede at tilhøre. Forud var gået hårde kampe og mange diskussioner. Men ved de to folkeafstemninger den 10. februar og den 14.marts afgjorde sønderjyderne, hvor grænsen skulle ligge.

Museumsinspektør René Rasmussen fra Museum Sønderjylland fortæller den dramatiske, rørende og til tider morsomme historie om dengang, Sønderjylland vendte hjem til Danmark.

Mød op til en tankevækkende og spændende aften!
Kaffen koster 40 kr. Husk kontanter!


Torsdag den 4. februar kl. 19.00 i Sct. Nicolai kirke

Velkommen til Vejle Provstis gudstjeneste i forbindelse med 100 året for Genforeningen med efterfølgende foredrag ved kirkehistoriker Carsten Byrial Bach-Nielsen.

Klokkespillet i Sct. Nicolai spiller kendte sange fra genforeningstiden forud for gudstjenesten og provst Dorte Volck Paulsen vil i gudstjenesten læse højt af kilder fra genforeningstiden og tiden op til 1920. Sognepræst Maibrit Pedersen er liturg og sognepræst Ulrik Overgaard og Maria Gitz Christiansen prædiker. 

Program efter gudstjenesten:

19.45:            Stående kold forfriskning bagerst i kirken

20.00:            Foredrag ved professor i Kirkehistorie og forfatter Carsten Byrial Bach-Nielsen  

Genforeningen 1920 – kirkeligt og ideologisk

Vi taler om genforening, men i virkeligheden er der tale om, at Slesvig blev delt i 1920. Halvdelen gik til Danmark og halvdelen til Tyskland. Hvad der siden 1867 havde været preussisk administreret, skulle nu blive dansk. Den nordlige del af hertugdømmet skulle smedes ubrydeligt sammen med kongeriget Danmark. Det var en operation, der krævede omtanke, for de kirkelige forhold var ret forskellige i Tyskland og Danmark. I virkeligheden varede den kirkelige genforening mange år, og der er endnu rester tilbage af den tyske administration.
Naturligvis var glæden over afstemningen i 1920 stor, men den fandt sted på en tragisk baggrund, nemlig Verdenskrigen og ikke mindst Versaillesfreden. De nationale spændinger søgtes holdt i ave, men der var endnu stemmer, der ikke glemte det gamle had – overraskende nok blandt tidens store og fejrede digtere som Johannes Jørgensen og Valdemar Rørdam. Havde tiden op til Verdenskrigen vitterlig været så mørk, som det skildredes? Vi skal forsøge at balancere mellem de ekstreme positioner – og se frem mod den fredelige sameksistens, der blev det endelige resultat af det, der begyndte i 1920.

Herefter mulighed for spørgsmål/debat.

Kl. 21.30:  Afslutning v. provsten

Arr: Grænseforeningen Vejle Vesteregn & Vejle Provsti