Jul i fællesskab


I år fejres juleaften både i Missionshuset, Olgasvej 14 og i Vor Frelsers Kirkehus, Strandgade 2A. 1. juledag kun i Missionshuset.
De fire bysogne, Nørremarken, Sct. Nicolai, Vor Frelser og Sct. Johannes står for arrangementerne i samarbejde med mange frivillige hjælpere.
Kom og vær med i et hyggeligt fællesskab!
Indbydelserne kan afhentes på et af de fire kordegnekontorer.

Tilmelding senest torsdag den 17. december med angivelse af, hvor man ønsker at deltage. Det koster 40 kr. pr. person pr. dag, dog er det gratis for børn under 15 år. I år har vi brug for endnu flere hænder, så har du lyst til at være frivillig juleaften eller juledag, skal du rette henvendelse til diakonipræst Signe Toft tlf. 2940-3925.