Kirkehøjskole

Vejle provstis Kirkehøjskole er en selvejende institution, som er oprettet af menighedsråd i Vejle provsti.

Formålet med Kirkehøjskolen er at formidle livsoplysning.

Emner om kirke og tro tages op sammen med folkelige foredrag, hvor historien og litteraturen kaster lys over det at være menneske.

Sted: Mølholm Sognehus, Niels Skousvej 13 A, 7100 Vejle.

Se programmet for Kirkehøjskolen efteråret 2019:

Klik her