Efterårets litteraturaftener

Højen Præstegård mandag den 23. september og mandag den 28. oktober kl. 19.00-21.00.

Aftenernes tema er: Hvordan taler vi om døden og sorgen?

Alle er velkomne – også til kun at deltage èn af aftenerne.

Tilmelding: Senest ca. 1 uge før til Inger Marie Raunkiær-Jensen, e-mail: imrj@km.dk; tlf. 7586 3128.

Hvis vi bliver flere, end vi kan sidde rundt om vores spisebord, rykker vi ned i Højen Sognehus. I får besked ved tilmelding.


Mandag den 28. oktober kl. 19.00

Vil vi samtale om Naja Marie Aidts bog ”Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. ”

Naja Marie Aidt har ligesom Esben Kjær haft den store sorg at miste et barn. Det er er en ærlig bog om sorg - og om hvordan sorg kan ændre ens forhold til virkeligheden, til tiden og til de mennesker, der står dig nærmest.

Naja Marie Aidts søn døde i en ulykke i foråret 2015. Carl blev kun 25 år gammel, og bogen har undertitlen ‘Carls bog’. Så hvordan griber man det an at skrive om det umulige: sit barns død?
I bogen skriver forfatteren i lyrisk stil til sin søn. Hun bruger korte prosastykker og bryder formen. Glimt fra nutiden og minder fra fortiden blandes med dagbogsnotater fra nu og dengang. Bogen er en smuk blanding af Naja Marie Aidts stemme og bevingede ord fra litteraturens stemmer.

Bogen er både en saglig illustrering af, hvordan livet ser ud, efter en du elsker dør, og hvordan der findes en plads til den afdøde blandt de levende - og samtidig udforsker bogen poesiens sprog om kærlighed og sorg.