Dødsfald / Begravelse

Ved dødsfald henvender de pårørende sig ofte først til en bedemand, som formidler kontakt til præsten. Herefter anmelder pårørende eller bedemanden dødsfaldet via www.borger.dk 

Alle sognekirkemedlemmer har ret til at blive bisat / begravet fra deres sognekirke. Det eneste, som en kristen begravelse skal indeholde,  er jordpåkastelsesritualet. De fleste ønsker dog også, at der skal synges salmer og holdes en prædiken. Når tidspunktet for begravelsen / bisættelsen er fastlagt, træffes aftale med præsten om en samtale.
Under samtalen vælger man salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Præsten vil også gerne høre lidt om den afdøde.
 Ligeledes kan man også snakke om sorg, frustration, taknemmelighed og alle de andre følelser, der dukker op i forbindelse med et dødsfald.

Præsten kontakter også gerne de pårørende et stykke tid efter begravelsen/ bisættelsen  for at aftale et besøg.

 

Vi mindes de døde

Ved gudstjenesten Alle helgens dag ( den første søndag i november) mindes vi de, der er døde eller begravede / bisatte fra sognet i det forløbne år ved at deres navne bliver læst op.