Dåben

Aftale om dåb træffes med sognepræsten. 

Dåb finder almindeligvis sted ved den almindelige søndagsgudstjeneste. Da gudstjenestetidspunkterne kan være lidt uregelmæssige, er det en fordel at være i god tid.
Både spædbørn, større børn og voksne kan blive døbt i folkekirken. Ved dåben bliver man medlem af Folkekirken. Dåben er Guds tegn til os på, at vi er hans børn.

Faddere 
Ved dåben skal der være mellem 2 og 5 faddere. For at være faddere skal man være døbt med en kristen dåb, men man behøver ikke være medlem af Folkekirken. 

Det er faddernes opgave at være vidner ved dåben og at drage omsorg for barnets opdragelse i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet bliver konfirmeret. Et fadderskab ophører formelt, når barnet er konfirmeret.
En gudmor eller en gudfar er betegnelsen for den af fadderne eller den af forældrene, der bærer barnet til dåb og svarer for det.

 

Navngivning

Navngivning af et barn kan både ske ved dåb og uden dåb. I begge tilfælde skal navngivningen foretages senest 6 måneder efter fødslen.

Ønsker man at navngive sit barn, sker dette digitalt på www.borger.dk