Konfirmation

Alle børn kan blive konfirmeret, hvis de er døbt, har fulgt konfirmationsforberedelsen og har deltaget regelmæssigt i folkekirkens gudstjeneste. Konfirmationen finder i Højen sted 3. søndag efter påske. Denne dato ligger fast 4 år frem i tiden.

Konfirmationsforberedelsen foregår i 7. klassetrin. Alle elever i Højen modtager i god tid før konfirmationsforberedelsens start en invitation fra præsten. Konfirmationsforberedelsen starter med, at de nye konfirmander bydes velkommen ved en særlig gudstjeneste. Selve konfirmationsforberedelsen foregår som regel i Højen kirkes sognehus. 

Man kan godt deltage i konfirmationsforberedelsen, selv om man ikke er døbt. Ønsker man at blive konfirmeret, skal man døbes. Dåben aftales med præsten på et tidspunkt inden konfirmationen.
Som en del af konfirmationsforberedelsen medvirker konfirmanderne ved  mindst 1 og ofte flere gudstjenester. En naturlig del af konfirmandforberedelsen er, at konfirmanderne regelmæssigt deltager i gudstjenesten. Det er en god ide, hvis forældrene følger med og på den måde bakker op om forberedelsen.


Konfirmander 2019-2020

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre

Nu nærmer sommerferien sig.  Inden da vil jeg indbyde jer til konfirmandforberedelse.

Tilmelding til konfirmation foregår fra i år via NemID. I finder et link til tilmelding på forsiden af Højen kirkes hjemmeside. Husk at begge forældre skal signere, når der er fælles forældremyndighed. Desuden vil jeg bede jer udfylde denne tilmeldingsseddel og aflevere/sende den senest den 1. august til Højen præstegård, Gl. Højenvej 136, 7100 Vejle. 

KONFIRMATIONSFORBEREDELSESTIDEN:

Søndag d. 6. oktober i Højen Kirke kl. 10.30 er der en ”velkomstgudstjeneste” for jer, de nye konfirmander. Umiddelbart efter gudstjenesten byder menighedsrådet på ”kirkekaffe” i sognehuset. Her vil jeg kort orientere om konfirmationsforberedelsen.

Tirsdag den 22. oktober er første konfirmationsforberedelses-gang, hvor vi mødes i sognehuset ved Højen kirke kl. 8.00. Konfirmanderne skal selv sørge for at komme til sognehuset om morgenen. Undervisningen slutter ca. kl. 9.30, hvor konfirmanderne i en bus vil blive kørt til Midtbyskolen og andre skoler i Vejle.  

I skal nok ikke alle gå på Midtbyskolen. Derfor vil der måske være nogle af jer, som ikke har mulighed for at følge konfirmationsforberedelsen her, fordi skolen ikke giver fri tirsdag fra kl. 8-10. Selv om man følger konfirmationsforberedelsen et andet sted, kan man naturligvis blive konfirmeret i Højen kirke, hvis man ønsker det.

Alle er velkomne til at deltage i konfirmationsforberedelsen, også selv om man ikke er døbt. Ved at deltage får man en viden om, hvad kristendom er, som kan hjælpe én til at tage stilling til, om man gerne vil døbes og konfirmeres. Jeg håber, at I forældre vil bakke op om konfirmationsforberedelsen bl.a. ved at følge jeres børn til gudstjeneste. For jævnligt at deltage i søndagens gudstjeneste er en vigtig del af konfirmationsforberedelsen. Konfirmanderne forventes at medvirke ved nogle gudstjenester bl.a. 1. søndag i advent d. 1. dec. kl. 10.30, ved kyndelmissegudstjenesten sandsynligvis d. 2. februar kl. 16.30 og ved gudstjenesten Palmesøndag d. 5. april kl. 10.30.  

Der er lavet en aftale om konfirmationsforberedelsen med Midtbyskolen. Konfirmandforberedelsen vil forløbe tirsdag kl. 8.-9.30 fra efterårsferien og indtil konfirmationen (d. 3. maj) i Højen Sognehus ved kirken. Vi skal en hel dag på udflugt, forhåbentlig til Møgelkær Statsfængsel. Datoen er ikke fastlagt endnu, men der bliver aftalt fri med Midtbyskolen. I andre bedes selv bede skolen om fri. En lørdag kl. ca. 9-14 skal vi lave konfirmandikoner. Både I konfirmander og forældre vil også blive inviteret til en forældreaften. Alle datoer får I ved konfirmandforberedelsens start sammen med en oversigt over andre planlagte arrangementer.

Venligste hilsener

Inger Marie Raunkiær-Jensen,
Gl. Højenvej 136
7100 Vejle
tlf. 75 86 31 28 / E-mail: imrj@km.dk