Konfirmation

Alle børn kan blive konfirmeret, hvis de er døbt, har fulgt konfirmationsforberedelsen og har deltaget regelmæssigt i folkekirkens gudstjeneste. Konfirmationen finder i Højen sted 3. søndag efter påske. Denne dato ligger fast 4 år frem i tiden.

Konfirmationsforberedelsen foregår i 7. klassetrin. Alle elever i Højen modtager i god tid før konfirmationsforberedelsens start en invitation fra præsten. Konfirmationsforberedelsen starter med, at de nye konfirmander bydes velkommen ved en særlig gudstjeneste sidst i august eller først i september. Selve konfirmationsforberedelsen foregår som regel i Højen kirkes sognehus. 

Man kan godt deltage i konfirmationsforberedelsen, selv om man ikke er døbt. Ønsker man at blive konfirmeret, skal man døbes. Dåben aftales med præsten på et tidspunkt inden konfirmationen.
Som en del af konfirmationsforberedelsen medvirker konfirmanderne ved  mindst 1 og ofte flere gudstjenester. En naturlig del af konfirmandforberedelsen er, at konfirmanderne regelmæssigt deltager i gudstjenesten. Det er en god ide, hvis forældrene følger med og på den måde bakker op om forberedelsen.