Navneændring

De fleste navneændringer foretages digitalt på www.borger.dk  

Gebyr for navneændring er kr. 500,00.

Der betales ikke gebyr for navneændring i forbindelse med vielse, hvis ægteparret opnår en form for navnelighed. Der kan søges om gebyrfri navneændring i op til tre måneder efter vielsen. 

Navneændring for børn:

Ønskes navneændring for et barn under 12 år, skal der ifølge reglerne oplyses om barnets holdning til navneændringen, hvorfor barnet kan indkaldes til en samtale.

Ansøges der om navneændring for børn mellem 12 og 15 år skal barnet selv medunderskrive ansøgningen. Da man først kan få NemID, når man fylder 15 år, kan ansøgning om navneændring for børn mellem 12 og 15 år kun foretages på papirblanket. Blanketten udskrives fra www.borger.dk eller fås ved henvendelse til kirkekontoret, Tværvej 4, telefon  75 55 13 40 eller mail sas@km.dk  

Kvittering for betaling skal sammen med den udfyldte blanket afleveres på kirkekontoret. 

Navneændring af et barn mellem 15 og 17 år foretages digitalt, men barnet skal samtykke via digital signatur med NemID