Vielse

Det er muligt at blive viet i Folkekirken, når enten brud eller brudgom er medlem af Folkekirken.
Vielsen foretages i ens sognekirken eller i en anden kirke, man har et tilhørsforhold til.
Aftale om vielse træffes med  sognepræsten så tidligt som muligt.

Forud for vielsen skal der udfyldes en ægteskabserklæring, som rekvireres på www.borger.dk og der udstedes derefter en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Prøvelsesattesten modtages i e-boks. Prøvelsesattesten videresendes med posten eller med sikker e-mail til præstesekretæren.

Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser sendes til præstesekretæren.

Eventuel navneændring i forbindelse med vielse er gebyrfri.

Kirkelig velsignelse

Et ægtepar, som er borgerligt viet, kan i kirken få en kirkelig velsignelse af ægteskabet. 

Der træffes aftale med sognepræsten angående dato for velsignelsen, og der afholdes derefter samtale mellem ægteparret og præsten.