Hvorfor tro på en Gud?

Hvorfor ikke tro på en Gud? 

I april spurgte en busreklame fra Ateistisk Selskab aarhusianerne og københavnerne: "Hvorfor tro på en Gud?"

Det samme spørgsmål stillede Kristeligt Dagblad fem kendte dan­skere den 15. april. En af dem var musikeren og forfatteren Peter Bastian, der også har en baggrund som fysiker. Han fortæller, at hans standardsvar i mange år på spørgs­målet, om hvorvidt han troede på en gud, var nej. Men så en dag fandt han på at stille sig selv det modsatte spørgsmål, nemlig om han troede på, at der ikke er nogen gud. Da han gjor­de det, fandt han til sin overraskelse et andet svar. Han havde lavet en snes enmandseks­peditioner i Grønland og Laplands vilde natur, og det gik op for ham, at hvis han havde været overbevist om, at der ikke var nogen gud, ville hans oplevelse af de ture have væ­ret radikalt anderledes, end de var.

Han fortæller: "På samtlige ture havde jeg oplevelsen af, at jeg aldrig var alene. Der var en med­dybde, som på en og samme gang var overvældende og det mest lige ud ad landevejen i forhold til mig selv. Men jeg havde ikke opdaget det før, for det er så tæt på mig selv, at det er meget svært at få øje på. Det kan slet ikke lade sig gøre at se Gud på afstand, for det ville kræve, at Gud var noget, man kunne adskille sig fra. Men Gud er en dybde inde i dig, som er helt overvældende. Da jeg fik kontakt med den, blev jeg nødt til at bruge det største af alle ord, og det er Gud." Peter Bastian blev for øvrigt døbt den 27. juni sidste år i en alder af 72 år i Løgumkloster Kirke. 

Gudstro lærer os ikke at dømme 

En anden af de adspurgte var for­fatteren Katrine Marie Guldager. Hun lægger vægt på et vigtigt aspekt ved gudstroen, nemlig at den lærer os ikke at dømme og lærer os at acceptere, at vi også er små, afhængige mennesker. End­videre siger hun om gudstroen: "Den lærer os at bøje os under loven og at holde storhedsvanvid­det stangen, så vi ikke ophøjer os selv til Gud eller gør os til domme­re over hinanden. 

Gudstroen lærer også mennesket, at vi ikke har ansvar for alt, der sker i vores liv. Hvis vi troede det, ville vores tilværelse blive ulidelig, og derfor tror jeg, det er vigtigt at kunne sige, at der er kræfter på spil, vi ikke kan kontrollere. 

Derudover tror jeg, Gud spiller en central rolle for at forstå verdens mysterium, det at vi overhovedet er her. Hans eksistens giver en for­klaring på, hvordan alt er blevet skabt, og den giver også et svar på, hvorfor vi skal dø. Helt grundlæg­gende er det jo meningsløst, at vore liv er så korte, og at vi bruger så lang tid på at lære selv de mest simple ting, og lige når vi er nået op i omdrejninger, så er det slut. På den måde kan jeg godt forstå, at nogen har opfundet paradiset." 

Hun tror dog ikke selv på Gud, fordi hun, som hun siger, ikke har nogen religiøs følelse…" Det er ikke, fordi jeg modsætter mig det. Jeg har bare ikke den følelse. Men jeg synes, der ligger en masse vis­dom i troen på en gud og kristen­dommen om, hvordan man skal leve her på jorden. Selvom man ikke tror på en gud, kan det være godt at bøje sig for den visdom, der ligger i gudstroen. Gudstroen har mange gode funktioner, der gør menneskelivet, ja, menneske­ligt, havde jeg nær sagt." 

Den 18. april handlede radioud­sendelsen "Hjernekassen" af Peter Lund Madsen også om gudstro. Emnet var "Skabte Gud hjernen, eller skabte hjernen Gud?" En af de interviewede var naturviden­skabelig uddannet. Det var hans tvillingebror også, fortalte han. De to var meget tæt knyttede til hin­anden, men havde det helt forskel­ligt med troen. Han troede på Gud og oplevede ikke, at tro og viden(skab) modsiger hinanden. Hans tvillingebror havde det stik modsat. 

Tro og tvivl går hånd i hånd 

En anden af de adspurgte, journa­listen og forfatteren Poul Pilgaard Johnsen, siger, at hans tro altid går hånd i hånd med tvivlen. Tro er ikke noget man rationelt kan argu­mentere for, som han siger. Derfor er spørgsmålet "Hvorfor tro på en Gud?" ifølge ham egentlig misvi­sende. Hans erfaring er, at han både, når han har været meget bange, og når han har været meget lykkelig, altid instinktivt har henvendt sig til Gud. 

Jeg kom i den forbindelse til at tænke på en ældre, nu afdød, vis dame. Hun fortalte mig engang, at hendes barnebarn ikke ville konfir­meres, fordi han havde svært ved at tro på Gud. Så en dag sagde hun til ham, at det skulle han ikke spe­kulere så meget på. Det vigtigste var ikke, om han fuldt og fast kunne tro på Gud, men at Gud tro­ede på ham. Så ville han godt kon­firmeres. Det var, som om en byrde var taget fra hans skuldre. 

Tro og tvivl er ikke hinandens mod­sætninger, men hinandens følges­vende. Det er et vilkår for os men­nesker, at vi kan komme i tvivl, ikke kun om vores tro på Gud, men også på hinanden og på os selv. Kan jeg nu også stole på dig? Elsker du mig virkelig? Er jeg god nok? 

Troen som et anker 

Troen er ikke nogen garant for et liv uden kvaler og tvivl, lidelse og smerte, men den er alligevel som et anker. I den forstand, at den kan give os en forvisning om, at vi aldrig er helt alene om at bære vort liv. Som jeg sagde i prædike­nen til mine kære konfirmander: "Gud er der for jer livet igennem som det anker, I altid kan holde fast i, og som den, der holder fast i jer, selv når det hele måske ramler. Ja, han er der som den I kan stole på og have tillid til. For sådan som Gud har vist sig for os i Jesus Kristus, som den, der søger, elsker, finder os og holder fast i os – sådan er Gud."

 

Se også Dagens Ord