Højen Sognehus

Huset blev indviet 1. søndag i Advent 2006.

VEDTÆGTER FOR HØJEN SOGNEHUS:
Højen sognehus anvendes til konfirmandundervisning, korarbejde og arrangementer, der forestås af menighedsrådet og sognets præst.
Højen sognehus kan endvidere lånes af sognets foreninger og grupper til arrangementer af kirkelig og kulturel karakter. Henvendelse rettes til menighedsrådet om hvert enkelt arrangement. Sognehuset kan kun efter særlig aftale bestilles til fortløbende arrangementer.
Højen sognehus kan kun udlånes til private til mindesammenkomster efter begravelser og bisættelser fra kirken og i forbindelse med dåb i Højen Kirke. I særlige tilfælde kan sognehuset, efter ansøgning til menighedsrådet, udlånes i forbindelse med anden kirkelig handling i Højen Kirke.
Ethvert arrangement skal have en voksen leder, der bærer ansvaret for, at arrangementet afvikles på en ordentlig måde for et hus, der hører sammen med sognets kirke. Der underskrives en kontrakt ved aftale om udlån af huset. For forbrug af lys, varme, el og for rengøring betales kr. 1000,- pr udlån. Alle arrangementer skal være afsluttet, så huset kan forlades i opryddet stand senest kl. 23. Er oprydning mv. mangelfuldt udført, må der betales tarifmæssig timeløn for det forsømte. Skader på inventar af enhver art erstattes af den ansvarlige leder efter regning. Ophængning af plancher og andet materiale samt benyttelse af AV-udstyr skal aftales med menighedsrådet. Menighedsrådet påtager sig intet ansvar for efterladte ejendele i garderobe eller andre lokaler.
Henvendelse vedr. lån af sognehuset sker til menighedsrådets formand. Vedtægterne revideres efter behov af menighedsrådet.
HØJEN MENIGHEDSRÅD, januar 2018